XbookMedic - Giải pháp Quản ly phòng khám Bệnh án

Xbook Medic là một giải pháp toàn diện 3 trong 1 quản lý hoạt động phòng khám từ Kinh doanh, Tài chính, Khám chữa bệnh đến Quản lý bệnh án bệnh sử của bệnh nhân. 

Khác với các phần mềm truyền thống khác, XbookMedic được thiết kế để tự động sinh ra bút toán kế toán từ tất cả các nghiệp vụ quản lý. Chính vì vậy ngoài việc quản lý được hoạt động kinh doanh và quản lý bệnh án, xbookMedic còn quản lý được toàn bộ sổ sách kế toán và tài chính của phòng khám như một phần mềm kế toán chuyên nghiệp

Chính vì vậy Xbook Medic sử dụng cho toàn bộ các bộ phận của một phòng khám từ bộ phận tiếp nhận bệnh nhân, bác sỹ khám bịnh lên bệnh án, kê toa thuốc, thu ngân thu tiền đến các bộ phận văn phòng như mua hàng, quản lý kho, thu chi công nợ, kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

XbookMedic bao gồm các phân hệ sau

 1. Theo dõi quy trình khám bệnh – ra toa – thu tiền trực quan dễ dùng
 2. Theo dõi bệnh sử, bệnh án online trực quan và chủ động
 3. Quản lý mua hàng, theo dõi và xử lý công nợ nhà cung cấp
 4. Quản lý xuất nhập tồn kho thuốc và vật tư y tế
 5. Quản lý chi phí phòng khám theo các khoản mục chi
 6. Quản lý phân bổ tài sản công cụ dụng cụ
 7. Kế toán tổng hợp và nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ
 8. Báo cáo sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính doanh nghiệ

 

 1.  QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN – RA TOA – THU TIỀN
  • Mọi thông tin về bệnh nhân và tiến trình xử lý đều được tích hợp vào một màn hình quản lý duy nhất. Từ đó các bộ phận thực hiện các chức năng tương ứng
  • Mọi thao tác từ tạo mới khác hàng, tìm kiếm bệnh nhân cũ, tạo mới bệnh án, lập phiếu thu, lập chi tiết đơn hàng đều tích hợp vào một màn hình duy nhất, trực quan và nhanh chóng

2  QUẢN LÝ BỆNH ÁN ONLINE TRỰC QUAN CHỦ ĐỘNG

  • Từ màn hình danh sách bệnh án, bác sỹ chỉ cần nhấp chuột là sẽ thấy thông tin chi tiết bệnh sử của bệnh nhân. Từ đó bác sỹ có thể tạo bệnh án mới hoặc copy bệnh án cũ và bổ sung chi tiết khám bệnh.
  • Đặc biệt tất cả các chi tiết xét nghiệm và cận lâm sàng đều có thể đính kèm file hình ảnh

3. QUẢN LÝ MUA HÀNG – KHO HÀNG – CHI PHÍ

  • Quản lý mua hàng –trả hàng- chi công nợ - báo cáo công nợ nhà cung cấp
  • Quản lý nhập xuất tồn kho, báo cáo tồn kho
  • Quản lý các khoản thu, khoản chi phí hoạt động của phòng khám, báo cáo sổ quỹ, sổ ngân hàng

4. TỰ ĐỘNG RA SỔ SÁCH KẾ TOÁN & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Tất cả các chứng từ trong phần mềm đều tự động sinh bút toán kế toán mà người dùng không cần can thiệp vào
  • Các nghiệp vụ kế toán tổng hợp được thực hiện tự động và vô cùng đơn giản
  • XbookMedic cho ra tất cả các Sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính giống như phần mềm kế toán chuyên nghiệp

Dịch Vụ Liên Quan

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

1