Nền tảng kế toán thông minh 4.0

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi trên nhiều loại thiết bị. Ứng dụng các công nghệ thông minh 4.0 để tự động hóa công tác kế toán giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí

Bàn làm việc thông minh, trực quan giúp bạn nắm bắt tổng quát nhất tình hình tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ về doanh thu, chi phí và số dư các tài khoản…

Giám sát hàng tồn kho: chủ động trong việc nắm bắt thông tin số lượng tồn kho giúp doanh nghiệp tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình quản lý và đưa ra quyết định phù hợp cho mỗi lần nhập kho