Dr.Lab-Lite được xây dụng theo tiêu chuẩn LIMS và ISO 17025-2017 giúp chuẩn hóa các quy trình của phòng thí nghiệm như tiếp nhận yêu cầu phân tích, phân công công việc đến trả kết quả.

Dưới đây là bản hướng dẫn sử dụng Dr.Lab-Lite.

Bàn làm việc Dashboard: nhìn tổng quát về tình hình hoạt động chung của công ty

Biểu đồ 1 : Request view – biểu đồ  thể hiện hoạt động kinh doanh:
– Bấm “ Add New Request” điền ngay thông tin đơn hàng và sau đó đơn hàng sẽ được tự động chuyển đến phòng phân tích.

Cửa sổ thêm đơn hàng

Cửa sổ quản lí tổng đơn hàng

– Lựa chọn các thao tác : in phiếu gửi khách hàng, gửi mail, hay chỉnh sửa yêu cầu.

  • Phiếu chuyển qua phòng Lab

Biểu đồ 2 : Lab-working – biểu đồ thể hiện hoạt động của phòng lab
– Nắm được tổng quát tình hình các chỉ tiêu đang phân tích như thế nào

Điền ngay kết quả vào “ Record testing value” sau chức năng tìm kiếm yêu cầu phân tích trong cửa số này

Cửa sổ quản lí tổng các chỉ tiêu, xem tiến độ các chỉ tiêu đang phân tích.

Lựa chọn các thao tác : Điền hoặc xem kết quả 

Bấm ” Record Result Review” sẽ xuất hiện cửa sổ Accpect. Lựa chọn các chỉ tiêu để “Accept” hoặc “Recheck”.

Biểu đồ 3: Sample view – biểu đồ thể hiện tình trạng mẫu phân tích

 Cửa sổ quản lí tổng mẫu : xem tiến độ hoàn thành của từng mẫu

Lựa chọn các thao tác : xem tiến độ hoạt động, in Testing Report, vào màn hình Approve

Lựa chọn  và in ngay Testing Report mà ko cần nhập liệu lại

Bấm ” Validation ” để vào cửa sổ Approve. Lựa chọn các chỉ tiêu để ” Approve ” hoặc  ” Recheck “

Biểu đồ 4 : Biểu đồ thể hiện doanh thu

Thiết lập ngân hàng chỉ tiêu và phương pháp phân tích ( có thể thêm từ bảng Excel hoặc thêm mới)