Dashboard: Bàn làm việc thông minh – Mô tả bức tranh chung về hoạt động của công ty

Ở bàn làm việc này, nó giúp ta biết ngay được những việc cần làm và cần phải làm gì.

Biểu đồ 1 : Biểu đồ thể hiện hoạt động kinh doanh

– Biểu đồ này biểu thị số lượng đơn hàng mà công ty đã và đang có.

– Bấm “ add new request” để điền ngay thông tin đơn hàng

Biểu đồ 2 : Biểu đồ thể hiện hoạt động của phòng Lab

– Biểu đồ 2 giúp nhìn toàn cảnh về hoạt động của phòng Lab

– Điền ngay kết quả vào ” Record testing value “.

Biểu đồ 3: Biểu đồ quản lí mẫu

– Lựa chọn và in ngay báo cáo tại ” Open Testing Report ” mà ko cần nhập liệu lại.

– Phòng CSKH hay phòng kinh doanh sẽ tìm ngay được đơn hàng của KH đang ở trạng thái nào

– Mẫu hoàn thành sẽ tiến hành in ngay báo cáo gửi khách hàng và thu tiền về.

– Mẫu nào delay cũng phải gọi ngay cho khách hàng để thông báo và yêu cầu phòng lab hoàn thành sớm

Biểu đồ 4 : Biểu đồ doanh thu

– Theo dõi doanh thu của công ty một cách dễ dàng.

Ngân hàng chỉ tiêu và phương pháp phân tích