Dr.Lab-Lite – với ưu điểm chỉ cần đăng kí và sử dụng ngay, không cần cài đặt trên máy tính.

Nhân sự kiện này, B24 gửi tới anh/chị món quà đặc biệt dành cho 200 khách hàng đăng ký đầu tiên:

Chương trình trải nghiệm phiên bản online

và miễn phí đăng ký cho một user của phần mềm Dr.Lab-Lite