Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói dối trong CV xin việc? Những “nguy hiểm” tiềm ẩn

By |2020-08-11T08:13:19+00:00June 9th, 2020|News|

Nói dối trong CV xin việc có thể là một cách mà nhiều người sử dụng để đánh bóng [...]